Message from UFOQ Chairman

ed_anamiMagandang araw at una sa lahat magpasalamat tayo sa ating Maykapal na Diyos ng pangkalahatan, the Almighty Allah.

Ako po ang inyong lingkod si Ed Anami na inyo pong pinagkatiwalaang ihalal bilang Chairman ng UFOQ 2015-16 ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat.

Asahan po ninyo kami at ng aking mga kasamahan sa tulong na rin ng ating embahada ay magsisilbing inyong masugid na tagapaglingkod na handang magbigay ng wastong gabay para sa ating kapwa Pilipino dito sa bansang Qatar.

Kaya samahan ninyo po kami at suportahan para maging matatag ang aming pamamalakad sa loob ng isang taon upang patunayan na may UNITY at TRANSPARENCY sa loob ng aming panunungkulan.

Mabuhay po Tayong Lahat !!!